Conference 2016

The conference on the language of sports „Język sportu” was held on March 31st, 2016 at the Faculty of Modern Languages and Literatures at Adam Mickiewicz University in Poznań. The language of the conference was Polish.

Program (Polish version)

JS2016_NEW

Download PDF

09:45 – 10:00
Otwarcie sympozjum
10:00 – 10:30
dr Mariusz KOPER (Lublin)
Język sportu w badaniach polskich językoznawców
10:30 – 11:00
prof. UMK dr hab. Lech ZIELIŃSKI (Toruń)
Kilka uwag o relacjach semantycznych między określeniami „tenis stołowy” i „ping pong” w obliczu
kreowania nowej dyscypliny sportu i o komercyjnych aspektach konstytuowania ping ponga

11:00 – 11:30
dr Beata GROCHALA (Łódź)
Językowe sposoby prezentacji tzw. stałych fragmentów gry
11:30 – 12:00
Przerwa kawowa
12:00 – 12:30
dr Konrad SZCZEŚNIAK (Katowice)
Przegląd współ-wydarzeń sportowych. Sposób i konstrukcje gramatyczne w języku sportu
12:30 – 13:00
dr Katarzyna BURSKA (Łódź)
Właściwości strukturalne i semantyczne analityzmów leksykalnych i ich syntetycznych
odpowiedników w prasie sportowej na przykładzie nazw własnych

13:00 – 13:30
prof. dr hab. Ryszard LIPCZUK (Szczecin)
Wyrazy obce w polskim i niemieckim słownictwie sportowym
13:40 – 14:15
Przerwa obiadowa
14:15 – 15:00
Panel dyskusyjny „Język sportu” z udziałem dziennikarzy sportowych
Grzegorz HAŁASIK (Radio Merkury, Poznań)
Radosław NAWROT (Gazeta Wyborcza, Poznań)
Prowadzący: Krzysztof SZYMONIAK (Poznań)
15:00 – 15:30
dr Stefan WIERTLEWSKI (Poznań)
Wiele słów, niewiele znaczeń? Synonimia i polisemia/homonimia w socjolekcie rowerowym
15:30 – 16:00
dr Yury FEDORUSHKOV (Poznań)
Odtwarzalność kategorii gramatycznych w wybranych konstrukcjach werbo-nominalnych
(na przykładzie kolokacji rosyjskich w leksyce futbolowej)

16:00 – 16:30
dr hab. Artur TWOREK (Wrocław)
Piłka nożna jako źródło językowej manifestacji lokalnej tożsamości
16:30 – 17:00
dr Anna GODZICH, dr Marcin LEWANDOWSKI, prof. UAM dr hab. Janusz TABOREK (Poznań)
Grupa badawcza języka sportu ⎯ Sports Language Research Group (SpoLaReG)
Zakończenie sympozjum

Place: Collegium Novum, al. Niepodległości 4, Poznań